Kan iedereen donor zijn?

Veel mensen willen na hun overlijden organen en/of weefsels afstaan, maar  ze denken dat ze niet geschikt zijn als donor.  Omdat ze bijvoorbeeld roken of drinken. Of omdat ze medicijnen gebruiken of wat ouder zijn.

Ronald Meijer, thoraxchirurg bij het UMC Utrecht legt uit dat echt iedereen zich in het Donorregister kan inschrijven. Het maakt dus niet uit of je rookt, drinkt of medicijnen gebruikt.

Pas na overlijden zal een arts definitief vaststellen of iemand daadwerkelijk geschikt is en organen/weefsels kan afstaan.

Leg vandaag je keuze nog vast op www.jaofnee.nl  Wil je meer informatie over orgaan- of weefseldonatie? Kijk op www.transplantatiestichting.nl of bekijk de andere video's en artikelen over transplantatie.